Mimoriadne opatrenie

Dovoľujeme si oznámiť našim klientom, že na základe mimoriadnych opatrení vlády Slovenkej republiky je prevádzka Správca s.r.o. od 16.03.2020 do odvolania zatvorená. V prípade nutnosti nás môžete kontaktovať mailom alebo telefonicky: Marek Nemčovič nemcovic@spravca.org, 0918 734 140 Branislav Lukáč lukac@spravca.org, 0917 698 452 Ekonóm Ivana Mocková ekonom@spravca.org, 0905 876 856