Dovoľujeme si oznámiť našim klientom, že na základe mimoriadnych opatrení vlády Slovenkej republiky je prevádzka Správca s.r.o. od 16.03.2020 do odvolania zatvorená.

V prípade nutnosti nás môžete kontaktovať mailom alebo telefonicky:

Marek Nemčovič

nemcovic@spravca.org, 0918 734 140

Branislav Lukáč

lukac@spravca.org, 0917 698 452

Ekonóm

Ivana Mocková

ekonom@spravca.org, 0905 876 856